Algemene voorwaarden

Bouwadviesbureau Henk.Woldhuis zal de werkzaamheden naar beste weten doen, echter het blijft een visuele inspectie waarbij niets wordt weg gebroken of gehaald om nog dieper in de constructie (naar verborgen gebreken) te kijken.

Daarnaast kan de weersinvloed van belang zijn, bij een inspectie met droog weer kunnen er geen lekkage plekken zijn terwijl bij regen dit wel het geval kan zijn.

Derhalve kunnen geen garantie worden gegeven met betrekking tot het verrichtte onderzoek of advies.

Bouwadviesbureau Henk.Woldhuis is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is of zou kunnen zijn van een niet, niet juist of tijdig signaleren van een bepaald gebrek aan of bij het onderzochte object of een onjuiste kostenbegroting en/of prijsopgaven van deze gebreken.

De geldigheid duur van het rapport is 3 maanden na datum van uitgave

Bouwadviesbureau Henk.Woldhuis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Bouwadviesbureau Henk.Woldhuis is in verband met de uitvoering van de opdracht niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de opdrachtgever of derden.De opdrachtgever vrijwaart bouwadviesbureau Henk.Woldhuis voor iedere door derden gestelde aansprakelijkheid

In alle gevallen waarin bouwadviesbureau Henk.Woldhuis gehouden is tot betaling van schadevergoeding,zal deze schadevergoeding nooit hoger zij dan de factuurwaarde van de geleverde diensten, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens de voorwaarden van de R.V.O.I.

Voorwaarden van levering van R.V.O.I zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Alle betalingen dienen te geschiedden binnen 7 dagen na de factuurdatum.

Bouwadviesbureau Henk.Woldhuis.

 

Ing Henk.Woldhuis

 

 

Henk Woldhuis
Biefkestreek 33
9649 JX Muntendam
06-206 591 97
info@henkwoldhuis.nl